SIA "INOVESTING" sniedz konsultācijas biznesa attīstībai, piedāvājot uzņēmumiem kompleksu risinājumu jaunu tirgu apgūšanai.

Tirgus izpēte

 • Nozares izpēte konkrētajā tirgū
 • Likumdošanas izpēte un atbalsta programmu pieejamība noteiktām nozarēm
 • Konkurentu izpēte - konkurenti, produkti, cenas un aktivitātes
 • Nodokļi
 • Imports/eksports un loģistika

Stratēģijas izstrāde ienākšanai jaunā tirgū

 • Pozicionēšanas stratēģija
 • Izplatīšanas stratēģija
 • Mārketinga stratēģija
 • Cenošanas stratēģija
 • Biznesa integrācija
 • Piegādes ķēde un operacionālā izcilība
 • Digitālais bizness

Pārdošanas izcilība

 • Pārdošanas piedāvājumu sagatavošana
 • Izplatītāju piesaiste
 • Jaunu pārdošanas kanālu attīstība
 • Lean ieviešana pārdošanas uzņēmumā
 • Pārdošanas apmācība

Eksporta partneru piesaiste

 • Potenciālo partneru atlase
 • Sadarbības piedāvājuma sagatavošana
 • Kontaktēšanās ar potenciāliem partneriem un pārrunu vešana
 • Biznesa tikšanos organizēšana