Uzņēmumu pirkšana

SIA INOVESTING ir veiksmīgs vadības konsultāciju uzņēmums, kas vēlas pielietot savu ilglaicīgo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai paplašinātos jaunos biznesa virzienos

Interesējamies par dažādu nozaru nelieliem uzņēmumiem Latvijā ar:
Pierādītu biznesa ideju
Savu klientu loku
Entuziastisku vadītāju

Uzņēmējdarības pieredzes atbalsts,

Finansiāls atbalsts, lai uzņēmums sasniegtu nākamo līmeni,

Iedvesmojošs mentors.

Tāpat, ja Jūsu uzņēmums ir nonācis naudas plūsmas grūtībās, Jūs vēlaties iet pensijā, pārbraukt uz citu valsti, vai nodarboties ar ko citu, sazinieties ar mums.

IZSKATĀM DAŽĀDUS PIEDĀVĀJUMUS!